Servisní péče je důležitým předpokladem pro spolehlivý a ekonomický provoz záložních systémů. Společnost EGJ, spol. s r. o. zaručuje kvalitní servis díky pracovníkům s vysokou odborností, dlouholetou praxí v oboru a mnoha školeními. Nabízíme kompletní paletu servisních služeb, od jednorázových servisních zásahů až po komplexní servisní programy.

Preventivní servis

Preventivní servis je prováděn za účelem trvalé provozuschopnosti motorgenerátoru a minimalizace vzniku závad. Činnost a obsah vychází z platné legislativy, doporučení výrobce a přání zákazníka.

Jednorázový servis

Jedná se o jednorázový servisní zásah na zařízení.

Servisní programy

Zákazník si může vybrat z předem definovaných servisních programů nebo je mu připraven servisní program podle individuálních požadavků. Servisní programy jsou zaměřeny na pravidelnou údržbu zařízení s předem definovanou dobou nástupu k případné opravě a mnoha dalšími výhodami.

Telefonická pohotovostní služba

Zákazník může bezprostředně čerpat asistenční služby našeho odborného personálu.

Dálkový monitoring

Technickými prostředky zajistíme nepřetržitou možnost přenosu informací ze sledovaného objektu (dieslového agregátu) do servisního střediska EGJ spol. s r.o. Monitoring slouží jako systém včasného varování před možnými provozními problémy, mapuje průběh událostí, atd.

Ekologická likvidace